شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

گزارش تصویری: بازدید وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پروژه متیل آمین سنقر