فراخوان شناسایی پیمانکاران EPCF

پایان یافت   شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر(سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۱۴۵۴ درنظر دارد خدمات مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان، نصب و تأمین مالی یک واحد شیمیایی تولید متیل آمین با ظرفیت سالانه ۲۲۶۰۰ تن را در شهرستان سنقر استان کرمانشاه از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از […]