شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

صنایع شیمیایی نگین سنقر اولین تولیده کننده

متیل آمین در ایران
افزایش درآمد کشور

و خودکفایی در تولید

فرآورده های پتروشیمی
جلوگیری از خام فروشی

فرآورده های نفتی
استفاده از ظرفیتهای

خالی صنعتی

- درباره -

صنایع شیمیایی نگین سنقر

شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر با هدف تولید سالیانه ۲۲،۶۰۰ تن متیل آمین و با چشم انداز تامین خوراک برای بازارهای داخلی تاسیس گردیده است. زمین اختصاص یافته به این شرکت 5/۴ هکتار می باشد که شامل بالادستی تولید متیل آمین و بخش پایین دستی محصولات مشتق گرفته از تولیدات بالادستی می باشد.

سایت شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر در منطقه سنقر استان کرمانشاه می باشد.

مشخصات طرح

طرح تولید متیل آمین سنقر

اشتغال زایی

+150 نفر

ظرفیت تولید

۲۲۶۰۰ تن در سال

اخبار و رویداد