شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

مدیریت پروژه

مدیر پروژه (Project Manager) در شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر وظایف زیر را برعهده دارد:

  • پیاده سازی و اجرا هر چه بهتر سیستم های مدیریت پروژه، ابزارها و تکنیک ها
  • کنترل کردن پروژه با نظارت بر اهداف پروژه و دستیابی به اهداف طرح
  • کنترل مالی پروژه از طریق گردآوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش در خصوص هزینه ها
  • مدیریت زمان پروژه و اعمال نظارت بر پروژه برای دستیابی به اهداف زمانی
  • هدایت و هماهنگ سازی سازمان پروژه
  • برقراری جریان اطلاعات میان اعضای تیم پروژه و مدیریت
  • شناسایی وکنترل ریسک های پروژه و تجزیۀ و تحلیل آنها ، به منظور کاهش احتمال رخ داد ریسک و کاهش اثر آن.
  • واحد مدیریت مهندسی و مدیریت سایت زیر مجموعه بخش مدیریت پروژه می باشد: