شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

مدیریت بازرگانی و تدارکات کالا

مدیر بازرگانی و تدارکات کالا (Commerce and Logistics Manager) در شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر وظایف زیر را برعهده دارد:

  • مدیریت بخش پیگیری و تسریع درامورساخت
  • دریافت پیشنهادات مناقصه گران بر اساس شفاف سازی های فنی و بازرگانی
  • ارتباط موثر با بخش های بازرگانی شرکت های MC و مهندسین مشاور و نظارت بر عملکرد آنها