شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

مدیریت برنامه ریزی و اطلاعات

  • تهیه دستورالعمل‌های مدیریت پروژه و سیاست‌های کلی برنامه‌های زمان‌بندی و ابلاغ آن
  • بررسی و تایید و برنامه زمان‌بندی مشاوران و پیمانکاران
  • تهیه و تحلیل گزارشات مدیریتی
  • پیاده سازی و بومی سازی استاندارهای مدیریت پروژه
  • تأمین اطلاعات دقیق و به هنگام برای تصمیم گیری راهبردی و عملیاتی پروژه
  • پشتیبانی فرآیندها، راهبردها و عملیات جهت افزايش اثربخشي، كارآيي، و بهره وری
  • شناسايي ابزارها و فناوري هاي جديد و ايجاد توانايي استفاده در پروژه