شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

تضمین کیفیت و کنترل کیفی

رئیس تضمین کیفیت و کنترل کیفی (QA and QC) وظایف زیر را به عهده دارد:

  • نظارت بر عملکرد شرکت بازرسی شخص ثالث (Third Party Inspection Company) جهت اطمینان از صحت بازرسی های انجام شده
  • نظارت بر بازرسی های انجام شده در بخش بازرسی کالا (Commodity Inspection) و حصول اطمینان از کیفیت آن ها
  • نظارت بر بازرسی های انجام شده در بخش بازرسی ساخت تجهیزات داخل کشور و خارج کشور و حصول اطمینان از کیفیت آن ها
  • حصول اطمینان از صحت آزمون های غیر مخرب (NDT) انجام شده
  • حصول اطمینان از درستی آزمایش های تایید صحت متریال انجام شده
  • بررسی گزارش های بازرسی های انجام شده، جهت کنترل کیفیت بازرسی و همچنین شناخت توانایی ها و کاستی های بازرس و انعکاس آن به مدیر پروژه شرکت بازرسی شخص ثالث جهت رفع نقاط ضعف
  • حضور در جلسات PIM جهت تعیین ایستگاه های بازرسی و نهایی سازی ITP
  • ارائه نقطه نظرهای فنی جهت اعمال در رویه های بازرسی تهیه شده در صورت اعلام نیاز بخش مهندسی
  • نظارت بر کنترل کیفی کالاهای در حال خرید و تجهیزات در حال ساخت جهت انطباق با مشخصات فنی پروژه