درباره ما

شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر با ظرفیت ۲۲۶۰۰ تن در سال به منظور تولید انواع مشتقات متیل آمین اعم از مونو متیل آمین، دی متیل آمین و تری متیل آمین در شهرک صنعتی سنقر در استان کرمانشاه اجرا خواهد گردید.

مواد اولیه اصلی این طرح متانول و آمونیاک می باشد. متانول مورد نیاز حدود ۳۱۰۰۰ تن در سال و آمونیاک مورد نیاز این طرح نیز حدود ۱۰۰۰۰ تن در سال برآورد گردیده است که هر دو از منابع داخلی تامین خواهند شد. کاتالیست های مورد نیاز طرح نیز از طریق واردات تامین گردد.

Norouz