شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

درباره صنایع شیمیایی نگین سنقر

درباره ما

شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر با ظرفیت ۲۲۶۰۰ تن در سال به منظور تولید انواع مشتقات متیل آمین اعم از مونو متیل آمین، دی متیل آمین و تری متیل آمین در شهرک صنعتی سنقر در استان کرمانشاه اجرا خواهد گردید.

مواد اولیه اصلی این طرح متانول و آمونیاک می باشد. متانول مورد نیاز حدود ۳۱۰۰۰ تن در سال و آمونیاک مورد نیاز این طرح نیز حدود ۱۰۰۰۰ تن در سال برآورد گردیده است که هر دو از منابع داخلی تامین خواهند شد. کاتالیست های مورد نیاز طرح نیز از طریق واردات تامین گردد.