شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

افتتاحیه پایگاه بسیج سپهبد شهید قاسم سلیمانی شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر