شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر برگزار شد

مدیرعامل شرکت صنایع شیمایی نگین سنقر در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 29اسفندماه ۱402گفت: شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و رشد مناطق کمتر توسعه یافته اقدام به تعریف و اجرایی نمودن طرح تولید متیل‌آمین‌ها و مشتقات با استفاده از متانول و آمونیاک مازاد موجود در کشور نموده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به ۲۹ ماه ۱۴۰۲ با حضور سهامداران ، اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برگزار شد.


مدیرعامل شرکت صنایع شیمایی نگین سنقر در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۴۰۲گفت: شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و رشد مناطق کمتر توسعه یافته اقدام به تعریف و اجرایی نمودن طرح تولید متیل‌آمین‌ها و مشتقات با استفاده از متانول و آمونیاک مازاد موجود در کشور نموده است.


دکتر کهتری محصولات زنجیره متیل‌آمین‌ها را استراتژیک و مورد نیاز کشور دانست و گفت: این محصول از لحاظ بازار فروش و تنوع کاربرد به ویژه در بخش صنایع پتروشیمی، شیمیایی و کشاورزی دارای مزیت می‌باشد. این پروژه ملی به‌عنوان اولین طرح تولید متیل‌آمین‌ها پس از گذشت ۵۷ سال از تاسیس صنعت پتروشیمی در ایران با مجموع ظرفیت ۲۲۶۰۰ تن در سال در منطقه سنقر استان کرمانشاه درحال اجراست.

کهتری خاطرنشان کرد: کشور در پرتو مهار تورم و رشد تولید به اوج قله‌های پیشرفت و بالندگی دست خواهد یافت.