شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

مدیرعامل شرکت صنایع شمیایی نگین سنقر خبر داد: عبور درصد پیشرفت پروژه نگین سنقر از مرز ۴۱ درصد

به گزارش روابط عمومی صنایع شیمیایی نگین سنقر، حسین کهتری در حاشیه سومین روز از نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اینکه توسعه پتروشیمی نگین سنقر مطابق برنامه زمان بندی پترول در حال پیگیری است، گفت: امیدواریم پیش راه اندازی پروژه مطابق برنامه زمان بندی پترول در بهمن ماه سال جاری رقم بخورد.

مدیرعامل شرکت صنایع شمیایی نگین سنقر بیان کرد: درصد پیشرفت پروژه پتروشیمی نگین سنقر تا انتهای سال ۱۴۰۱ به فراتر از ۴۱ درصد رسید و در ماه های اخیر نیز این روند پیشرفت به خوبی حفظ شد.

به گزارش روابط عمومی صنایع شیمیایی نگین سنقر، حسین کهتری در حاشیه سومین روز از نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اینکه توسعه پتروشیمی نگین سنقر مطابق برنامه زمان بندی پترول در حال پیگیری است، گفت: امیدواریم پیش راه اندازی پروژه مطابق برنامه زمان بندی پترول در بهمن ماه سال جاری رقم بخورد.

کهتری با بیان اینکه نمایشگاه نفت بیست و هفتم می‌تواند به تامین تجهیز پروژه هایی مانند نگین سنقر کمک کند، افزود: شرکت های تامین کننده تجهیزات حاضر در نمایشگاه می‌توانند در تأمین داخلی و خارجی تجهیز مورد نیاز پروژه نقش بازی کنند.

وی ادامه داد: برای مثال چالش اصلی پروژه نگین سنقر ساخت و واردات تجهیزات مورد نیاز است. به ویژه تجهیزات وارداتی که شرکت‌های تامین کننده حاضر در نمایشگاه می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

کهتری با بیان اینکه برای برخی از تجهیزات اصلی قراردادهایی امضا شده است، گفت: اما در حوزه‌هایی مانند ابزار دقیق و پمپ های خاص مورد نیاز پروژه شرکت های تأمین کننده می توانند با ما همراه شوند.

 مدیرعامل شرکت شیمیایی نگین سنقر با اشاره به حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه گفت: به نظر می‌رسد که بخش طرح و توسعه هلدینگ خلیج فارس و پترول می توانند با استفاده از فرصت فراهم شده در نمایشگاه، ارتباطات موثری را شکل دهند که به پیشرفت پروژه های فعال کمک خواهد کرد.

کهتری در پایان با اشاره به اینکه پروژه صنایع شیمیایی نگین سنقر یک پروژه نو و بی نظیر در ایران است، تصریح کرد: به همین سبب در خصوص کاتالیست های مورد نیاز این طرح به دنبال تامین هستیم اما برای سنوات آتی هماهنگی هایی با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انجام داده ایم که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در این زمینه بهره ببریم.