شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر