شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

احداث واحد متیل آمین (فروردین ۱۴۰۱)