دی متیل آمین (DMA)

اصلی ترین محصول این طرح، دی متیل آمین می باشد که با توجه به گسترده بون موارد استفاده آن در صنایع پایین دستی، و همچنین عدم نیاز به مواد خاص (از قبیل اتیلن اکساید که دسترسی به آنها سخت و در مواردی غیر ممکن می باشد) بیشترین حجم تولید این واحد خواهد بود و در […]

منو متیل آمین (MMA)

از اصلی ترین مشتقات این محصول، متیل دی اتانول آمین (MDEA) است که از ترکیب منو متیل آمین (MMA) و اتیلن اکساید خالص (EO) بدست می آید. عمده ­ترین مصرف ماده MDEA در واحد شیرین سازی پالایشگاه­ های گاز و به جهت شیرین سازی گاز طبیعی می­باشد. دیگر فرایند هایی که ماده شیمیایی متیل دی […]

انواع و کاربردهای متیل آمین ها

متیل آمین­ها در سه نوع منو متیل (MMA)، دی متیل آمین (DMA) و تری متیل آمین (TMA) تولید می­شوند و عمده مشتقات متیل آمین­ها، متیل دی اتانول آمین (MDEA)، دی متیل فرمالید (DMF)، دی متیل استامید (DMAC)، نرمال متیل پیرولدین(NMP) و کولین کلراید( Choline chloride) می­باشند. محصول اصلی این واحد دی متیل آمین است که […]

خواص فیزیکی متیل آمین

متیل آمین­­ها بصورت کلی دارای بوی تند شبیه به بوی ماهی می­باشند که با توجه به نوع محصولات از منو (Mono) به دی متیل آمین (Di Methiylamine) و تری متیل آمین (Tri Methylamine) به ترتیب افزایش می­ یابد و در غلظت های بالا تمامی متیل آمین­ها بوی آمونیاک می­دهند.

تاریخچه تولید (پیدایش) متیل آمین

متیل آمین­ها و اتیل آمین­ها برای اولین بار در سال ۱۸۴۹ توسط Charles Adolphe Wurts از طریق هیدرولیز آیزو سیانات­های آلکیل (Alkyl Isocyanates)، تری آکیل سیانریت (Trialkyl Cyanurate) و آلکیل اوره (Alkyl Urea)، بصورت آزمایشگاهی ساخته شده­ و سپس در سال ۱۸۸۴ بصورت صنعتی با ترکیب آمونیاک و متانول در بستر کلرید روی (Zinc Chloride) […]