شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

دیدار مدیرعامل با مسئولین محترم شهرستان سنقر