تری متیل آمین (TMA)

تری‌متیل‌آمین با فرمول شیمیایی C۳NH۹ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۱۴۶ است. ساده‌ترین عضو گروه آمین‌های نوع سوم است. شکل ظاهری این ترکیب، گاز بی‌رنگ است.تری متیل آمین عامل بوی بد ماهی فاسد شده نیز می‌باشد .