خواص فیزیکی متیل آمین

متیل آمین­­ها بصورت کلی دارای بوی تند شبیه به بوی ماهی می­باشند که با توجه به نوع محصولات از منو (Mono) به دی متیل آمین (Di Methiylamine) و تری متیل آمین (Tri Methylamine) به ترتیب افزایش می­ یابد و در غلظت های بالا تمامی متیل آمین­ها بوی آمونیاک می­دهند.