کاشت 200 اصله نهال همزمان با سراسر کشور در شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

شرکت صنایع شمیایی نگین سنقر همزمان با سراسر کشور در روز درختکاری و کاشت بیش از یک میلیون درخت در کشور، همگام و هم مسیر با این حرکت زیبا و ماندگار کاشت نهال و الگو سازی در حمایت از هوای پاک و طبیعت دوستی گامی موثر برداشته است.