بازدید معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه از پروژه متیل آمین سنقر

به گزارش روابط عمومی شرکت، در تاریخ 7 دی جناب آقای دکتر باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه به همراه هیات همراه و فرماندارمحترم شهرستان سنقر جناب آقای مرتضوی از محل احداث سایت پروژه متیل آمین سنقر بازدید به عمل آورده …