امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر و شرکت ارکان صنعت پایدار

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر، در حاشیه سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با حضور عبدالعلی علی‌عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و رسول اشرف‌زاده مدیرعامل پترول تفاهم نامه ای میان مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر و مدیر عامل شرکت ارکان صنعت پایدار با هدف […]

امضای تفاهم نامه ماده امونیاک برای تامین خوراک شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر از پتروشیمی کود شیمیایی اوره لردگان

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر، در حاشیه سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی تفاهم نامه ای میان مدیران عامل شرکت های پتروشیمی کود شیمیایی اوره لردگان به عنوان تولید کننده و صنایع شیمیایی نگین سنقر به عنوان خریدار با هدف تأمین یکی از خوراک های […]